Instrument: Trompet

Sünnipäev: 25.01.1951

Kodulehekülg:

Videod:

Kontakt:

aavo ots

 
Dirigent, trompetimängija ja pedagoog Aavo Ots sündis 25.01.1951. a Vastseliinas Tsäpsi külas
Kase talus.
Aavo Ots alustas trompetiőpinguid Vastseliina Keskkooli orkestris Leonid Eriku juhendamisel.
Ta őppis aastail 1967-1971 Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis trompeti (őp Kaupo
Antzon) ja koorijuhtimise erialal (őp Roland Laasmäe). Lőpetas 1976. a Tallinna Riikliku
Konservatooriumi koorijuhtimise erialal (Gustav Ernesaksa ja Olev Oja klassis) ja trompeti
erialal (őp Tőnu Tarum) ning 1986. a trompeti erialal (Juri Bolđijanovi klassis) Leningradi
Riikliku Konservatooriumi aspirantuuri. Aavo Ots täiendas end eraviisiliselt
orkestridirigeerimise alal Peeter Lilje juures ning Andreas Spörri meistrikursustel Đveitsis ja
Gerald Marksoni kursustel Iirimaal.
Aavo Ots vőitis 1979. a Eesti interpreetide konkursil esikoha. Mängis aastail 1975-1984 RAT
„Estonia“ orkestris ning alates 1977. a töötab Aavo Ots Tallinna Muusikakeskkoolis őpetajametoodikuna.
Alates 1982. a on Aavo Ots Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia őppejőud, aastast 1989 dotsent.
1989. aastast korraldab Aavo Ots kunstilise juhina Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias
rahvusvahelisi trompetipäevi(www.ema.edu.ee/trumpetdays). Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
rahvusvahelised trompetipäevad on koolitus- ja kontserdiprogramm, millest on kujunenud Eesti
suurim vaskpillisolistide ja -ansamblite festival. Festivali raames toimub igaaastane
trompetisolistide rahvusvaheline konkurss „Trompetitalendid“.
Aavo Otsa Muusikastuudio (www.musicstudio.ee) korraldab noortele puhkpillimängijatele
koolitusi ning organiseerib kontserte ja festivale. Aavo Otsa Muusikastuudio on Eesti
Muusikanõukogu ja WASBE(s.o maailmaorganisatsioon sümfoonilise puhkpillimuusika, sh
kammermuusika arendamiseks) liige.
Aavo Ots on dirigeerinud 2004. ja 2009. a üldlaulupidudel ning olnud 2004. a Riias XIV
Gaudeamuse Eesti puhkpilliorkestrite üldjuht, 2006. A Tartus XV Gaudeamuse ning 2011. a
Vilniuses XVI Gaudeamuse puhkpilliorkestrite üldjuht. 2011. a juhatas tAllinnas XI noorte
laulu- ja tantsupeol ühendpuhkpilliorkestrit.
1997. a ja 2010. a sai ta Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia, 2001, 2005
ja 2007. a Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia, 2004. a Riho Pätsi
Koolimuusika Fondi stipendiumi ning 2004., 2006. ja 2009. a Eesti Kooriühingu aasta
orkestridirigendi nimetuse.