Instrument: orel, klavessiin

Sünnipäev: 18. mai 1967

Ene Salumäe on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Helsingi Sibeliuse Akadeemia koorijuhtimise, kirikumuusika ja oreli erialal ning täiendanud klavessiini, oreliimproviseerimise ja varajase muusika alal. Ta esineb regulaarselt kodu- ja välismaal nii solistina kui ka kammermuusikuna erinevate vanamuusikaansamblite, kooride, solistide ja orkestritega. Salumäe on tegutsenud organist-koorijuhina mitmetes kogudustes Eestis ja Soomes, oreli- ja kirikumuusika õppejõuna ning laste oreliõppe propageerijana ja orelikursuste pidajana. Ta on olnud mitmete kirikumuusika-alaste ettevõtmiste initsiaator ja korraldaja ning kontserdisarjade kunstiline juht.