Aadress:

MTÜ Eesti Interpreetide Liit

Suur-Karja 23, Tallinn  10148

Asutatud: 3. detsember 1998

Juhatus: kuni 7-liikmeline

Juhatuse esimees: Ivari Ilja

Juhatuse aseesimehed: Henry-David Varema

Juhatuse liikmed: Arvo Leibur, Peep Lassmann,  Marko Martin, Madis Vilgats, Karin Sarv.

(praegune juhatus on valitud 11. aprill 2016 üldkoosolekul. Juhatuse volituste tähtaeg on kaks aastat.)

Liikmete arv: 315 liiget (seisuga detsember 2016)

Liikmemaks :  EIL sisseastumismaks alates 2017. aastast on 20 €; EIL liikmemaks alates 2017. aastast on 20 € / aastas. Liikmemaksu saab tasuda Eesti Interpreetide Liidu arvele nr 10220004474017.Selgituseks märkida liikme nimi ja aasta mille eest tasutakse. Välispangast maksmisel vajalikud Eesti Interpreetide Liidu pangarekvisiidid: IBAN: EE561010220004474017 BIC (SWIFT): EEUHEE2X

Eesti Interpreetide Liit on mittetulundusühinguna tegutsev loomeliit, mille liikmeteks on muusika alal tegutsevad loovisikud. EIL asutati 3. detsembril 1998. aastal ja on muusikute vabatahtlikkusel põhinev organisatsioon. Eesti Interpreetide Liidu liikmed võivad olla kõik Eestis ja ka väljaspool Eestit tegutsevad professionaalsed interpreedid – solistid, kammermuusikud, orkestrandid ja dirigendid.

Eesti Interpreetide Liidu eesmärgiks on loomeala edendamine ja oma liikmeks olevate loovisikute loometegevuse toetamine; eesti klassikalise interpretatsioonikunsti arendamine ja väärtustamine; eesti interpreetide loominguliste huvide kaitsmine; sidemete tugevdamine eesti interpreetide vahel; rahvusvahelise koostöö arendamine; esindada autoriõiguse seaduse mõttes kollektiivse esindamise organisatsioonina oma liikmete õigusi (autoriõigusega kaasnevaid õigusi).