• Instrument: klaver, klavessiin

 

Lembit Orgse on lõpetanud Tallinna konservatooriumi prof. Bruno Luki ja Kalle Randalu klaveriklassis ning täiendanud end aastatel 1988-1990 Peterburi konservatooriumis assistentuur-stažuuris prof. Vladimir Nilseni juures.
Ta on 1982. aasta Ciurlionise-nimelise konkursi laureaat ning esinenud solistina ja mitmete kammeransamblite koosseisus nii kodu-kui välismaal. Suure osa Lembit Orgse kontserditegevusest moodustavad esinemised klavessiini- ja basso continuo mängijana, mis teeb temast hinnatud varajase muusika interpreteerija.
Viimase aja ulatuslikumad kontserdiprojektid on olnud J. S. Bachi Prantsuse ja Inglise süitide ettekanded sarjas ”Tantsud klahvidel” ning Bachi kõikide kammersonaatide esitused koos eesti väljapaistvate keelpilli- ja puhkpillisolistidega.
Lembit Orgse on tuntud klaveripedagoogina, kelle õpilased on silma paistnud riigisisestel ja rahvusvahelistel konkurssidel. Praegu töötab ta klaveri- ja klahvpillimuusika ajaloo õppejõuna Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias ning õpetajana G.Otsa nim. Tallinna Muusikakoolis.
Lembit Orgse on nõutud lektor ja meistrikursuste läbiviija.