• Instrument: tšello

Egmont Välja on meie muusikaüldsusele tuntud kui esimese põlvkonna barokk-tšellist ja hinnatud basso continuo mängija. Hoolimata stabiilsest tööst ERSO tšellorühmas viis kokkupuude barokkmuusikaga, esmalt Heino Jürisalu asnamblis Consortium, Egmont Välja kaunis kaugele orkestrandi turvaliselt teelt. Lucy van Daeli (Holland) barokkmuusika meistrikursused (1990 ja 1999) ja enesetäiendamine (1998, 1999 ja 2000) Amsterdamis Capita Selecta Early Music’i kursustel on osa teest, mis tuli käia, et 1987. a. tema poolt asutatud Tallinna Barokkorkestri ja 1993. a. sündinud kontserdiagentuuriga Concerto Grosso kõrgtasemel edasi liikuda. Viimastega on ka enim seotud tema loominguline tegevus. Kammerlikumas kontekstis on tihedaim koostöö teda sidunud varajase muusika stuudioga Cantores Vagantes.