Eesti Interpreetide Liit

Eesti Interpreetide Liit on mittetulundusühinguna tegutsev loomeliit, mille liikmeteks on muusika alal tegutsevad loovisikud. EIL asutati 3. detsembril 1998. aastal ja on muusikute vabatahtlikkusel põhinev organisatsioon. Eesti Interpreetide Liidu liikmed võivad olla kõik Eestis ja ka väljaspool Eestit tegutsevad professionaalsed interpreedid – solistid, kammermuusikud, orkestrandid ja dirigendid.

Eesti Interpreetide Liidu eesmärgiks on loomeala edendamine ja oma liikmeks olevate loovisikute loometegevuse toetamine; eesti klassikalise interpretatsioonikunsti arendamine ja väärtustamine; eesti interpreetide loominguliste huvide kaitsmine; sidemete tugevdamine eesti interpreetide vahel; rahvusvahelise koostöö arendamine.

Liikmete arv: 317 liiget (seisuga detsember 2023)

Juhatus

  • Juhatus: 5-liikmeline
  • Juhatuse esimees: Henry-David Varema
  • Juhatuse aseesimees: Mihkel Poll
  • Juhatuse liikmed: Peep Lassmann, Arvo Leibur, Indrek Vau

Praegune juhatus on valitud 24. mail 2022 üldkoosolekul. Juhatuse volituste tähtaeg on kaks aastat.

Liikmeks astumine

Interpreetide Liiduga liitumiseks on vaja esitada digitaalselt allkirjastatud liikmeksastumise avaldus, ankeet, tutvustus ja foto. Liikmeksastumise avaldusi käsitleb juhatus reeglina kord aastas(aasta viimasel koosolekul).

Liikmemaks

EILi ühekordne sisseastumise tasu on 50 €; EIL liikmemaks on 30 €/aastas. Liikmemaksu saab tasuda Eesti Interpreetide Liidu arvele nr EE561010220004474017 . Selgituseks märkida liikme nimi ja aasta mille eest tasutakse.

Panga andmed:
SEB Pank
EE561010220004474017
BIC (SWIFT): EEUHEE2X

KONTSERDID & KALENDER

Sul pole homme õhtuks plaane? Me aitame!