• Instrument: barokktšello ja viola da gamba

Johanna Randvere on üks Eesti noorema põlvkonna aktiivsemaid ja kirglikumaid barokkmuusikuid, kes sütitab kuulajad nii barokktšello kui ka viola da gambaga. Johanna alustas tšelloõpinguid 2003. aastal Võru muusikakoolis ning koolitee on teda viinud läbi Tallinna Muusikakeskkooli, Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia ning Sibeliuse akadeemia, kus tal on hetkel pooleli magistriõpingud vanamuusikaosakonnas. Aastal 2014 töötas Johanna Rahvusooper Estonia orkestris tšellistina. Johanna on olnud aktiivne kammer-ja orkestrimuusik ning valdab palju eri stiile. Kirg barokkmuusika vastu on teinud temast nõutud interpreedi vanamuusika ansamblites ja orkestrites Eestis ja Soomes . Koostööd on tehtud mitmete vanamuusikutega nagu Meelis Orgse, Toomas Siitan, Reinut Tepp, Villu Vihermäe, Imbi Tarum, Teele Jõks, Markku Luolajan-Mikkola, Matias Häkkinen, Anssi Mattila, Minna Kangas, Endrik Üksvärav, Ene Salumäe, Tuuli Lindeberg, Sirrka- Liisa Kaakinen-Pilch, Anna-Liisa Eller, Peter Phillips ja ansamblitega nagu Corelli Consort, Floridante. Johanna on osalenud esinejana projektides Haapsalu vanamuusikafestivali orkestris alates aastast 2016, Corelli Barokkorkestris, festivalil Ceciliana, Pühalepa festivalil, aastalõpu Messiase kontsertidel 2017-2019, Gambavaimul 2019, Mustonenfestil 2020 ning andnud arvukalt kontserte mitmel pool Eestis, Soomes, Hollandis ja Liibanonis.