• Instrument: klavessiin

Lilian Jõesaar on lõpetanud Tallinna Riikliku Konservatooriumi 1989.a. Lilian Semperi klaveriklassis. Alates 1988.aastast töötab ta kontsertmeistrina Tallinna Ülikoolis. Aastast 2003 ka Rapla Muusikakoolis kontsertmeistrina. Mänginud vanamuusikaansamblis Rondellus ja barokkansamblis Baltic Baroque ning teistes kammeransamblites ja projektides.