• Instrument: flööt
  • Sünnipäev: 12. november

 

Mari-Liis Vihermäe on sündinud 1981. aastal Tallinnas muusikute perekonnas.

Flöödiõpinguid alustas ta Tallinna Muusikakeskkoolis, kus tema juhendajateks olid Mihkel Peäske ja Raivo Peäske. Aastatel 2001-2007 õppis ta Karlsruhe Riiklikus Muusikakõrgkoolis prof. Renate Greiss-Armini ja dots. Mathias Allini flöödiklassis, mille lõpetas kiitusega kammermuusikas. Karlsruhes õppis ta aastatel 2004-2007 lisaerialana ka traaversflööti  Heike Nikodemuse juures.

Mari-Liis on täiendanud ennast Viinis prof. Gisler-Haase juures ning mitmetel  meistrikursustel, sh prof. Greiss-Armini, Liisa Ruoho, Mikael Helasvuo ja Mario Caroli juures.

Aastatel 2006-2008 mängis ta kaasaegse muusika ansamblis „Janus-Ensemble“ Saksamaal, mille juhendajaks oli Ernst Helmuth Flammer. Mari-Liis Vihermäe on osalenud mitmete orkestrite ja kammeransamblite töös nii Eestis kui ka Saksamaal, sh ka Corelli Barokkorkestr ning Tallinna Barokkorkester. Ta on mitme vabariikliku konkursi laureaat.

Alates 2007. aastast on Mari-Liis Vihermäe ERSO flöödirühma abikontsertmeister ning teeb pedagoogitööd Tallinna Muusikakeskkoolis. Ta on õpetanud ka VHK Muusikakoolis. Lisaks on ta mitmeid aastaid juhendanud noori muusikuid Eesti Flöödiühingu Suveakadeemias.  2014. aastast on Mari-Liis Eesti Interpreetide Liidu liige. Käesoleval hooajal täiendab ta end traaversflöödiga Saksamaal prof. Karl Kaiseri juures.