• Instrument: klavessiin, orel

 

Marju Riisikamp on saanud pianisti diplomi Tallinna Riiklikus Konservatooriumis (praegune EMTA, dots. Virve Lippus) 1982. aastal, töötanud seejärel 5 aastat kontsertmeistrina G.Otsa nim. Muusikakoolis. Sealt suundus ta vastavatud Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikamajja (praegune VHK Muusikakool) klavessiiniõpetajaks ja kontsertmeistriks, kus töötas kuni 2010. aastani. Koos kolleegide Anne Tüüri ja Ingrit Vooglaiuga sai seal algatatud klavessiiniõpe lastele, millest kasvas välja klavessiini eriala Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakoolis (praegu õpetab Ene Nael). Paralleelselt pedagoogitegevusega osales Marju Riisikamp VHKs viis aastat vokaalansambli ja barokkorkestri “Linnamuusikud” töös. Marju Riisikamp on “Kaminamuusika” sarja algataja Vanalinna Muusikamajas, samuti mitmete vanamuusika loeng-kontserdisarjade korraldaja Estonia Taveaias ja teistes Tallinna kammersaalides.
Marju Riisikamp on õppinud TRK viimasel kursusel fakultatiivselt orelit Hugo Lepnurme juures ning mitmetel oreli-, klavikordi- ja klavessiinimeistrikursustel raja taga, kus juhendajaiks on olnud ajalooliste klahvpillide interpreedid Pieter van Dijk, Luigi Ferdinando Tagliavini, Ketil Haugsand, Edoardo Maria Bellotti, Bill Porter, Christopher Stembridge, Marieke Spaans jt. Pikem süvenemisperiood renessansi- ja barokiajastu klahvpillirepertuaari toimus aastail 1992-2000, mil Marju Riisikamp õppis kõigepealt ühe aasta Itaalias ning seejärel osales seal regulaarselt mitmetel meistrikursustel inglise klavessinisti ja organisti Christopher Stembridge juhendamisel.
Marju Riisikamp on teinud arvukalt salvestusi Eesti Klassikaraadiole ning on välja andnud kaks CD-d oreli-ja klavessiinimuusikaga: Espressione (Mayone, Frescobaldi, de Macque – kaastegevad Anne-Liis Poll ja Tõnu Jõesaar) ning Renaissance organ music from England and Italy (Byrd, Gibbons, Gabrieli, Merulo) ning esineb tihti nii solisti- kui ansamblistina. Marju Riisikampi soolokontserdid on siiani toimunud Eestis, Lätis, Soomes, Rootsis, Venemaal, Itaalias ja Saksamaal. Kammermuusikuna on Marju Riisikampil olnud pikaajaline koostöö Varssavi ja Riia ooperiga, Peterburi ansambliga “Novaja Gollandija” ning Vilniuse vanamuusika festivaliga Banchetto Musicale, Eestis ansambliga “Rondellus” ja “Saltatores Revalienses” (ajalooline tants).
Alates 1996. aastast on Marju Riisikamp EMTA-s lektor (ajalooliste klahvpillide interpretatsioon). 2007-2009 tegutses ta samas kõrgkoolis barokklaulu kontsertmeistrina. 2000. aastal sai Marju Riisikamp muusikamagistri kraadi EMTA-s ning alates 2008. aastast jätkab ta sama õppeasutuse doktoriõppes (ajaloolised klahvpillid). 2010. aasta juunis lõpetas Marju Riisikamp vahetusüliõpilasena (Erasmus) kaks semestrit Trossingeni Muusikakõrgkoolis Saksamaal, juhendajaiks Marieke Spaans (klavessiin) ja Edoardo Bellotti (orel, kontrapunkt ja improvisatsioon). Sama aasta suvel ilmus Eestis kirjastuses Scripta Musicalia raamat “Klavessiinimäng”, mille autor on ameeriklanna Ann Bond (inglise keelest tõlkinud M.Riisikamp). Marju Riisikamp on ka Hermann Hesse raamatu “Muusika” üks tõlkijatest. Käesoleval ajal töötab Marju Riisikamp Türi Muusikakoolis kontsertmeistrina, osaleb aktiivselt kontserdielus ning tegutseb laialdaselt publitsistina.
Alates 1996. aastast on Marju Riisikamp tegutsenud lektorina Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.
Marju Riisikamp on olnud Eesti Interpreetide Liidu stipendiaat aastatel 2010 ja 2019.