• Instrument: klaver

 

Meeli Ots õppis Tallinna Muusikakeskkoolis Ruuta Tarase ning Tallinna Konservatooriumis Laine Metsa klaveriklassis. Lühikest aega õppis ka Hugo Lepnurme juhendamisel orelit.
Käesoleval ajal töötab Meeli kontsertmeistrina Tallinna Muusikakeskkoolis ja Eesti Muusikaja Teatriakadeemias. Meeli Ots on esinenud
paljude rahvusvaheliselt tunnustatud solistidega nagu Patrick Sheridan, Johann Gansch, Konradin Groth, Joukko Harjanne jne.
Neeme Birk, Andres Kontus, Ivar Kiiv, Jüri Leiten, Kalev Kuljus, Ivar Tillemann, Erki Möller ning Martin Kuuskmann – nende muusikutega
on ta teinud koostööd.
Meeli on tunnistatud mitmetel rahvuslikel ja rahvusvahelistel konkurssidel parimaks kontsertmeistriks.
Raadiokonkursil Concertino Praga pälvis Meeli eridiplomi kontsertmeistrile.