• Instrument: klaver

 

Peep Lassmann (1948) on lõpetanud 1966. aastal Tallinna muusikakeskkooli Heljo Sepa käe all, jätkas tema klaveriklassis õpinguid ka Tallinna riiklikus konservatooriumis, mille lõpetas 1971. aastal. Aastatel 1971–1973 täiendas ta end Moskva konservatooriumi assistentuuris Emil Gilelsi juhendamisel. Asus pärast õpinguid 1973. aastal tööle Tallinna Konservatooriumi, millega on seotud olnud tänaseni: 1985. aastast dotsent, 1991. aastast professor,  1987–1991 klaverikateedri juhataja, 1991–1992 konservatooriumi prorektor, 1992–2017 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor, aastast 2020 EMTA nõukogu liige.

Andnud oma esimesed soolokontserdid 1969. aastal TÜ aulas ja Estonia kontserdisaalis, on ta nende aastakümnete jooksul esinenud solisti ja kammermuusikuna 30 riigis üle maailma. Peep Lassmanni esituses on kõlanud 20 klaverikontserti, millest 10 on ta esitanud koos ERSOga nii Eestis kui erinevatel ringreisidel väljaspool Eestit. Lassmann on soleerinud erinevate orkestri ees nii Eestis kui väljaspool (Soome, Läti, Bulgaaria, Ukraina, Gruusia, Aserbaidžaan, Moldova ja Venemaa). Dirigentidest on tema koostööpartneriteks olnud Paavo Berglund, Nikolai Rabinovitš, Nikolai Aleksejev, Juozas Domarkas ja enamik Eesti dirigente. Ta on teinud koostööd mitmete Euroopa kammeransamblitega ja tema lavapartneriteks olnud muusikud maailma eri paigust (Marianne Boettcher, Aaron Rosand, Yosif Feigelson, Michel Lethiec, Lionel Lhote, David Grimal, Raphael Wallfish jpt). Peep Lassmann on lisaks esinemistele andnud meistrikursusi ning osalenud konkursside žüriis paljudes Euroopa, Ameerika ja Aasia riikides.

Pianisti mahukas ja mitmekülgses repertuaaris on erilisel kohal Messiaeni muusika, sh on ta teoste „Vingt regards sur l’Enfant Jésus” ja „Catalogue d’Oiseaux” esmaesitaja Eestis. Peep Lassmanni interpretatsioonilise tegevuse oluline osa on eesti muusika tutvustamine ning ta on olnud paljude Eesti klaveriteoste esmaesitaja ja salvestaja.

Ta on salvestanud ja tema kontsertide salvestusi on hulgaliselt Eesti Raadios, samuti on ta salvestanud Moskva ja Rootsi raadios ning aastakümnete jooksul on ilmunud erinevaid heliplaate tema esitustega.

Lassmann on pälvinud Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia (1995), Eesti Kultuurkapitali aastapreemia (1999 ja 2008) ning Eesti Kultuurkapitali elutööpreemia (2018). Ta on valitud Eesti Raadio aasta muusikuks (1989) ja on Estonia Seltsi, Eesti Muusikaõpetajate Liidu ja Eesti Klaveriõpetajate ühingu auliige. Kaaluka panuse eest eesti pianismi arengusse tunnustati teda 2020. aastal Eesti Muusikanõukogu interpretatsioonipreemiaga. Lassmann on Eesti Vabariigi Riigivapi III klassi ja Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi ordeni kavaler.