• Instrument: flööt

 

Taavi-Mats Utt plokkflöödiõpingud algasid eraviisiliselt Heino Jürisalu juures. Viimase õhutusel alustas ta ka barokkoboe mängimist. Õpingud jätkusid oboe erialal Georg Otsa nimelises Muusikakoolis ning hiljem plokkflöödi erialal Haagi Kuninglikus Konservatooriumis Jeanette van Wingerdeni plokkflöödiklassis. Alates 1989. aastast juhib Taavi-Mats varajase muusika stuudio Cantores Vagantes tööd ja on ka interpreedina seotud sama stuudioga. Taavi-Matsi süvendatud huvi ajalooliste puupuhkpillide ehituse ja kopeerimise vastu on viinud ta praktiliste tulemusteni pillimeistrina. Aastast 2000 juhib ta plokkflöödiühingut ERTA-Estonia ja viib regulaarselt läbi plokkflöödiõpetajate täiendkoolituse kursusi.