• Instrument: oboe

 

Anna Shulitshenko on lõpetanud 1992 Tartu I Lastemuusikakooli Aleksandr Drugovi oboeklassis, 1996 H. Elleri nim. Muusikakooli (õp Maimu Kaarde), 2000. aastal Eesti Muusikaakadeemia (õp Olev Ainomäe). Ta on täiendanud ennast Thomas Indermühle, Aleksei Utkin, Maurice Bourgue jt. juures. Ta on esinenud orkestri-, ansambli- ja soolomängijana Eestis, Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus, Venemaal, Saksamaal, Prantsusmaal. On 2014 loodud Vanemuise Puhkpilli kvinteti liige. Töötab aastast 1999 Vanemuise Sümfooniaorkestri ja aastast 2006 ühtlasi Pärnu Linnaorkestri oboerühma kontsertmeistrina. Aastast 2010 töötab ka oboeõppejõuna H. Elleri Muusikakoolis ja Tartu I Muusikakoolis.