• Instrument: klaver

 

Helin Kapten lõpetas Tallinna Riikliku Konservatooriumi (praegune EMTA) professor Bruno Luki klaveriklassis ja Rimski-Korsakovi nim. Peterburi Konservatooriumi assistentuurstažuuri professor Sofia Vakmani ansambliklassis.
Ta on täiendanud end korrepetitsiooni alal Hamburgi Teatri ja Muusika Kõrgkoolis. On töötanud Rahvusooper Estonias, Vaasa Ooperis ja Jyväskylä Konservatooriumi ooperistuudios, ning teinud loomingulist koostööd paljude lauljate (sh G. Ahrens, J. Anvelt-Skarafoni, Shen-Xiang, L. Agosti. M. Lehttinen, V. Noreika) ja dirigentidega (C. F. Cillario, Zheng Xiao Ying, N. Järvi, A. Volmer, T. Kapten, E. Klas jt.)
Helin Kapten on andnud meistrikursusi Eestis, Soomes, Rootsis, Itaalias ja Saksamaal ning olnud korrepetiitoriks paljudele noortele Eesti lauljatele, kes on edukalt esinenud rahvusvahelistel konkurssidel, sh Ain Anger, Rauno Elp, Aile Asszonyi, Merle Silmato jt.
On andnud kontserte erinevate solistidega Eestis, Soomes, Rootsis, Hollandis, Belgias, Venemaal, USA-s, Kanadas, Leedus, Valgevenes jm.
Käesoleval ajal töötab Helin Kapten Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias saateklassi professori ametikohal.