• Instrument: vioola
  • Sünnipäev: 12. aprill

 

Rain Vilu oli Tallinna Muusikakeskkoolis Jüri Gerretzi ja Harri Rikandi viiuliõpilane, Tallinna Riikliku Konservatooriumi lõpetas aga 1988 prof. Herbert Laane viimase vioolaõpilasena.

Eesti Riiklikus Sümfooniaorkestris mängib alates 1984. aastast, 1992. aastast vioolarühma

kontsertmeistrina. Rain Vilu on kuulunud ka Tallinna Kammerorkestrisse selle asutamisest alates (kuni 2004), tehes kaasa kõik orkestri kontserdireisid ja festivaliesinemised Euroopas, Põhja-Ameerikas jm. Lisaks on ta keelpillikvarteti „Noobel Nelik“ (1992) asutajaliige.

Samuti on ta meeleldi tegelnud barokkmuusikaga, osaledes projektide kaupa Tallinna Barokkorkestri, ansambli Corelli Consort jt töös. On osalenud Euroopa barokkorkestri Collegium Europae kavades ja turneedel Wieland Kuijkeni juhatusel Hollandis, Belgias, Saksamaal ja Poolas.

Aastast 2002 on Rain Vilu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) lektor ja aastast 2005 EMTA sümfooniaorkestri juht.