• Instrument: barokk- ja renessanssflööt, plokkflööt
  • Sünniaeg: 18. september 1966
  • Kodulehekülg: www.cantoresvagantes.ee
  • Kontakt: cantoresvagantes@hot.ee

 

Reet Sukk on õppinud Viljandi Muusikakoolis, kus tema õpingute ajal töötas Tõnu Sepp. Nii sattus ta mängima Viljandi Linnakapelli ning puhuma vanu puupuhkpille. Olulist rolli suuna valikul mängisid ka Reeda õpinguaastatel kireva osavõtjaskonna ja uute ideedega Viljandi Vanamuusikapäevad. Kuna vanu pille järgmiste astmete muusikaõppeasutustes veel õppida ei saanud, tuli ka kaasaegset flööti mängida. Nii alustas ta õpinguid Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis Kaljo Westi flöödiklassis ning jätkas tollases Tallinna Riiklikus Konservatooriumis Samuel Sauluse juures. Konservatoorium õnnestus siiski lõpetada barokkflöödi erialal ning mõned aastad hiljem kohtus ta Wilbert Hazelzetiga, kes toetas igati Reeda edasiõppimise soovi Hollandis. 1996. aastal alustas Reet õpinguid Haagi Kuninglikku Konservatooriumis, kus õppis Wilbert Hazelzeti juures barokkflööti ja Jeanette van Wingerdeni juures plokkflööti. Lisaks lugematule arvule kammermuusika tundidele väga põnevate muusikute juures osales Reet mitmetes töötubades varajasest muusikast kuni klassitsismini. Kolm aastat Hollandis oli kirev ja ülimalt inspireeriv eluperiood ning andis palju loomingulisi ja isiklikke kontakte üle kogu maailma. Pärast Eestisse naasmist on Reet koondanud oma tegevuse põhiliselt koos Taavi-Mats Uttiga varajase muusika stuudio Cantores Vagantes kontserdiprojektide elluviimisele. Lisaks on ta osalenud teistes varajase muusika projektides, sealhulgas esinenud sageli orkestrisolistina. 2002. aastal ilmus CD „Muusikat ajastute piirimailt“, peamiselt 17. sajandi I poole muusikaga. 2013. aastal ilmus CD „Rokokoomuusika Põhjalast“, kus kõlab 18. sajandi II poole originaalflööt ning Johan Helmich Romani, Johann Gottfreid Mütheli, Johann George Tromlitzi jt muusika. CD „Rokokoomuusika Põhjalast“ valiti Eesti Muusikaauhinnad 2014 nominendiks ja ühtlasi aasta parimaks kammermuusikaplaadiks. Mängimise kõrval õpetab Reet Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis, Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakoolis ja olles üks Plokkflöödiühing ERTA-Estonia asutajaliikmetest, osaleb ta regulaarselt plokkflöödiõpetajate koolitamisel.